Đang tải...

Thẻ nhớ, USB

Thẻ nhớ microSD 200Gb class10_UHS1 Thẻ nhớ microSD 200Gb class10_UHS1
200 Gb

(UHS1)

2,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Thẻ nhớ 128GB MicroSD class 10 UHS1 Thẻ nhớ 128GB MicroSD class 10 UHS1
128 GB

(UHS1)

1,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 32Gb Transcend JetDrive Go 300 USB 32Gb Transcend JetDrive Go 300
32 Gb

(Go 300)

990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 3.0 cho iPhone 32GB Sandisk iXpand iX40N USB 3.0 cho iPhone 32GB Sandisk iXpand iX40N
32 GB

(iX40N)

990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Thẻ nhớ 64gb MicroSD class 10_U1 Thẻ nhớ 64gb MicroSD class 10_U1
64 gb

(Class 10_U1)

790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Thẻ nhớ 32Gb MicroSD class 10 Thẻ nhớ 32Gb MicroSD class 10
32 Gb

(Class 10)

480,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 3.1 32GB Apacer AH357 USB 3.1 32GB Apacer AH357
32 GB

(AH357)

390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 3.0 32GB Sandisk CZ73 USB 3.0 32GB Sandisk CZ73
32 GB

(CZ73)

390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 2.0 OTG 16GB Transcend JetFlash 380 USB 2.0 OTG 16GB Transcend JetFlash 380
16 GB

(JetFlash 380)

290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB OTG 3.1 16GB Apacer AH179 USB OTG 3.1 16GB Apacer AH179
16 GB

(AH179)

290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB Sandisk SDDD3 OTG 16GB 3.0 USB Sandisk SDDD3 OTG 16GB 3.0
16 GB

(SDDD3)

290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Thẻ nhớ 16Gb MicroSD class 10 Thẻ nhớ 16Gb MicroSD class 10
16 Gb

(Class 10)

280,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 3.0 16GB Sandisk SDCZ43 USB 3.0 16GB Sandisk SDCZ43
16 GB

(SDCZ43)

250,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 3.0 16GB Apacer AH354 USB 3.0 16GB Apacer AH354
16 GB

(AH354)

250,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 3.0 16GB Sandisk CZ600 USB 3.0 16GB Sandisk CZ600
16 GB

(CZ600)

250,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 16GB 3.0-3.1 Transcend JetFlash 790 USB 16GB 3.0-3.1 Transcend JetFlash 790
16 GB

(JetFlash 790)

250,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 3.1 16GB Apacer AH356 USB 3.1 16GB Apacer AH356
16 GB

(AH356)

250,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 2.0 OTG 8GB Transcend JetFlash 340 USB 2.0 OTG 8GB Transcend JetFlash 340
8 GB

(JetFlash 340)

230,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB OTG 2.0 8GB Apacer AH175 USB OTG 2.0 8GB Apacer AH175
8 GB

(AH175)

230,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Thẻ nhớ 8Gb MicroSD Class 4 Thẻ nhớ 8Gb MicroSD Class 4
8 Gb

(Class 4)

200,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 2.0 8GB Apacer AH112 USB 2.0 8GB Apacer AH112
8 GB

(AH112)

190,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 8GB 2.0 Transcend JetFlash 360 USB 8GB 2.0 Transcend JetFlash 360
8 GB

(JetFlash 360)

190,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB Sandisk SDCZ50 8GB 2.0 Xanh Dương USB Sandisk SDCZ50 8GB 2.0 Xanh Dương
8 GB

(SDCZ50)

190,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
USB 8GB 2.0 Apacer AH328 USB 8GB 2.0 Apacer AH328
8 GB

(AH328)

190,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

LOẠI

upcompare
Đang tải