Đang tải...

Tìm kiếm: sony 49 inch

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000E Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000E
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000E
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000E ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X8000E)

16,800,000đ

13,450,000đ

20%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G Android TV 4K 49''

(KD-49X8500G)

18,390,000đ

15,290,000đ

MỚI
17%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X8500G/S)

18,390,000đ

15,290,000đ

MỚI
17%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G Andoroid TV 4K 49''

(KD-49X8000G)

19,900,000đ

12,390,000đ

MỚI
38%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G ANDROID TV 49''

(KDL-49W800G)

17,900,000đ

10,640,000đ

MỚI
41%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G Smart TV 4K 49''

(KD-49X7000G)

12,540,000đ

10,590,000đ

MỚI
16%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000F Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000F
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000F
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X9000F ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X9000F)

26,900,000đ

16,900,000đ

37%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500F Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500F
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500F
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7500F ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X7500F)

18,900,000đ

14,990,000đ

21%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X8500F)

15,790,000đ

14,350,000đ

9%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F/S Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500F/S ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X8500F/S)

20,900,000đ

14,350,000đ

31%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F ANDROID TV 49''

(KDL-49W800F)

16,900,000đ

12,290,000đ

27%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000F Smart TV 4K 49''

(KD-49X7000F)

14,150,000đ

10,990,000đ

22%

GIẢM

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
upcompare
Đang tải