Kinh nghiệm hay

Một số dàn máy Sony bạn có thể điều khiển bằng ứng dụng Sony Video & TV SideView:

upcompare
Đang tải