Đang tải...

Điện thoại

Điện thoại Sony Xperia XA1 Plus Điện thoại Sony Xperia XA1 Plus
Điện thoại Sony Xperia XA1 Plus 4GB/32GB/23MP/8MP/5.5"

(Xperia XA1 Plus)

4,290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone X 256GB Gray Điện thoại iPhone X 256GB Gray
Điện thoại iPhone X 256GB Gray 3GB/256GB/12*2MP/7MP/5.8"

(iPhone X 256GB)

33,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone X 256GB Silver Điện thoại iPhone X 256GB Silver
Điện thoại iPhone X 256GB Silver 3GB/256GB/12*2MP/7MP/5.8"

(iPhone X 256GB)

33,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone X 64GB Gray Điện thoại iPhone X 64GB Gray
Điện thoại iPhone X 64GB Gray 3GB/64GB/12*2MP/7MP/5.8"

(iPhone X 64GB)

27,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone X 64GB Silver Điện thoại iPhone X 64GB Silver
Điện thoại iPhone X 64GB Silver 3GB/64GB/12*2MP/7MP/5.8"

(iPhone X 64GB)

27,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 8 Plus 256GB Điện thoại iPhone 8 Plus 256GB
Điện thoại iPhone 8 Plus 256GB 3GB/256GB/12*2MP/7MP/5.5"

(iPhone 8 Plus)

27,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 8 Plus Red 256GB (Đỏ) Điện thoại iPhone 8 Plus Red 256GB (Đỏ)
Điện thoại iPhone 8 Plus Red 256GB (Đỏ) 3GB/256GB/12*2MP/7MP/5.5"

(iPhone 8 Plus)

27,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 128GB Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 128GB
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 128GB 6GB/128GB/12MP*2/8MP/6.2"

(Galaxy S9)

23,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 128GB Hoàng Kim Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 128GB Hoàng Kim
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 128GB Hoàng Kim 6GB/128GB/12MP*2/8MP/6.2"

(Galaxy S9)

23,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 8 256GB Điện thoại iPhone 8 256GB
Điện thoại iPhone 8 256GB 2GB/256GB/12MP/7MP/4.7"

(iPhone 8 256GB)

23,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB 6GB/64GB/12MP*2/8MP/6.2"

(Galaxy S9+)

22,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Đen Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Đen
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Đen 6GB/64GB/12MP*2/8MP/6.2"

(Galaxy S9+)

22,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Tím Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Tím
Điện thoại Samsung Galaxy S9+ 64GB Tím 6GB/64GB/12MP*2/8MP/6.2"

(Galaxy S9+)

22,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 8 Plus 64GB Điện thoại iPhone 8 Plus 64GB
Điện thoại iPhone 8 Plus 64GB 3GB/64GB/12*2MP/7MP/5.5"

(iPhone 8 Plus)

22,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 8 Plus Red 64GB (Đỏ) Điện thoại iPhone 8 Plus Red 64GB (Đỏ)
Điện thoại iPhone 8 Plus Red 64GB (Đỏ) 3GB/64GB/12*2MP/7MP/5.5"

(iPhone 8 Plus)

22,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 7 Plus 128GB Điện thoại iPhone 7 Plus 128GB
Điện thoại iPhone 7 Plus 128GB 3GB/128GB/12*2MP/7MP/5.5"

(iPhone 7 Plus)

20,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Huawei P20 Pro Điện thoại Huawei P20 Pro
Điện thoại Huawei P20 Pro 6GB/128GB/40,20&8MP/24MP/6.1"

(P20 Pro)

19,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Huawei P20 Pro Tím Điện thoại Huawei P20 Pro Tím
Điện thoại Huawei P20 Pro Tím 6GB/128GB/40,20&8MP/24MP/6.1"

(P20 Pro)

19,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 7 Plus 32GB Điện thoại iPhone 7 Plus 32GB
Điện thoại iPhone 7 Plus 32GB 3GB/32GB/12*2MP/7MP/5.5"

(iPhone 7 Plus 32GB)

19,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Sony Xperia XZ2 Điện thoại Sony Xperia XZ2
Điện thoại Sony Xperia XZ2 4GB/64GB/19MP/5MP/5.7"

(Xperia XZ2)

19,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Sony Xperia XZ2 Bạc Điện thoại Sony Xperia XZ2 Bạc
Điện thoại Sony Xperia XZ2 Bạc 4GB/64GB/19MP/5MP/5.7"

(Xperia XZ2)

19,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8 Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8 6GB/64GB/12MP*2/8MP/6.3"

(Galaxy Note 8)

19,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8 Vàng đồng Điện thoại Samsung Galaxy Note 8 Vàng đồng
Điện thoại Samsung Galaxy Note 8 Vàng đồng 6GB/64GB/12MP*2/8MP/6.3"

(Galaxy Note 8)

19,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 8 64GB Điện thoại iPhone 8 64GB
Điện thoại iPhone 8 64GB 2GB/64GB/12MP/7MP/4.7"

(iPhone 8 64GB)

18,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 8 Red 64GB (Đỏ) Điện thoại iPhone 8 Red 64GB (Đỏ)
Điện thoại iPhone 8 Red 64GB (Đỏ) 2GB/64GB/12MP/7MP/4.7"

(iPhone 8 64GB)

18,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S9 Điện thoại Samsung Galaxy S9
Điện thoại Samsung Galaxy S9 4GB/64GB/12MP/8MP/5.8"

(Galaxy S9)

17,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S9 Tím Điện thoại Samsung Galaxy S9 Tím
Điện thoại Samsung Galaxy S9 Tím 4GB/64GB/12MP/8MP/5.8"

(Galaxy S9)

17,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus
Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus 4GB/64GB/12MP/8MP/6.2"

(Galaxy S8 Plus)

16,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 7 32GB Điện thoại iPhone 7 32GB
Điện thoại iPhone 7 32GB 2GB/32GB/12MP/7MP/4.7"

(iPhone 7 32GB)

15,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Sony Xperia XZ Premium Điện thoại Sony Xperia XZ Premium
Điện thoại Sony Xperia XZ Premium 4GB/64GB/19MP/13MP/5.5"

(Xperia XZ Premium)

14,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star
Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star 4GB/64GB/24 & 16MP/24MP/6.3"

(Galaxy A8 Star)

13,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star Trắng Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star Trắng
Điện thoại Samsung Galaxy A8 Star Trắng 4GB/64GB/24 & 16MP/24MP/6.3"

(Galaxy A8 Star)

13,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy A8+ (2018) gold Điện thoại Samsung Galaxy A8+ (2018) gold
Điện thoại Samsung Galaxy A8+ (2018) gold 6GB/64GB/16MP/16 & 8MP/6"

(Galaxy A8+ (2018))

13,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy A8+ (2018) Tím Điện thoại Samsung Galaxy A8+ (2018) Tím
Điện thoại Samsung Galaxy A8+ (2018) Tím 6GB/64GB/16MP/16 & 8MP/6"

(Galaxy A8+ (2018))

13,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 6s Plus 32GB Điện thoại iPhone 6s Plus 32GB
Điện thoại iPhone 6s Plus 32GB 2GB/32GB/12MP/5MP/5.5"

(iPhone 6s Plus)

12,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 6s 32GB Điện thoại iPhone 6s 32GB
Điện thoại iPhone 6s 32GB 2GB/32GB/12MP/5MP/4.7"

(iPhone 6s 32GB)

12,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Huawei Nova 3 Tím Điện thoại Huawei Nova 3 Tím
Điện thoại Huawei Nova 3 Tím 6GB/128GB/24&16MP/24&2MP/6.3"

(Nova 3)

11,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Huawei Nova 3 Điện thoại Huawei Nova 3
Điện thoại Huawei Nova 3 6GB/128GB/24&16MP/24&2MP/6.3"

(Nova 3)

11,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Sony Xperia XZ Điện thoại Sony Xperia XZ
Điện thoại Sony Xperia XZ 3GB/64GB/23MP/13MP/5.2"

(Xperia XZ)

9,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại OPPO F7 128GB Điện thoại OPPO F7 128GB
Điện thoại OPPO F7 128GB 6GB/128GB/16MP/25MP/6.23"

(F7 128GB)

9,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Nokia 7 plus Điện thoại Nokia 7 plus
Điện thoại Nokia 7 plus 4GB/64GB/12 & 13MP/16MP/6"

(Nokia 7 plus)

8,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Nokia 7 plus Trắng Điện thoại Nokia 7 plus Trắng
Điện thoại Nokia 7 plus Trắng 4GB/64GB/12 & 13MP/16MP/6"

(Nokia 7 plus)

8,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại HTC U Ultra Điện thoại HTC U Ultra
Điện thoại HTC U Ultra 4GB/64GB/12MP/16MP/5.7"

(U Ultra)

8,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại HTC U Ultra Trắng Điện thoại HTC U Ultra Trắng
Điện thoại HTC U Ultra Trắng 4GB/64GB/12MP/16MP/5.7"

(U Ultra)

8,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Vivo V9 Đen Điện thoại Vivo V9 Đen
Điện thoại Vivo V9 Đen 4GB/64GB/16&5MP/24MP/6.3"

(Vivo V9)

7,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Vivo V9 Điện thoại Vivo V9
Điện thoại Vivo V9 4GB/64GB/16&5MP/24MP/6.3"

(Vivo V9)

7,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại OPPO F7 64GB Điện thoại OPPO F7 64GB
Điện thoại OPPO F7 64GB 4GB/64GB/16MP/25MP/6.23"

(F7 64GB)

7,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại OPPO F7 64GB Đỏ Điện thoại OPPO F7 64GB Đỏ
Điện thoại OPPO F7 64GB Đỏ 4GB/64GB/16MP/25MP/6.23"

(F7 64GB)

7,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại iPhone 6 32GB Điện thoại iPhone 6 32GB
Điện thoại iPhone 6 32GB 1GB/32GB/8MP/1.2MP/4.7"

(iPhone 6 32GB)

7,049,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Nokia 6 new 64GB Điện thoại Nokia 6 new 64GB
Điện thoại Nokia 6 new 64GB 4GB/64GB/16MP/8MP/5.5"

(Nokia 6 new 64GB)

6,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Huawei Nova 3i Điện thoại Huawei Nova 3i
Điện thoại Huawei Nova 3i 4GB/128GB/16&2MP/24&2MP/6.3"

(Nova 3i)

6,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra
Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra 4GB/64GB/23MP/16MP/6"

(Xperia XA1 Ultra)

6,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra Vàng đồng Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra Vàng đồng
Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra Vàng đồng 4GB/64GB/23MP/16MP/6"

(Xperia XA1 Ultra)

6,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra Đen Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra Đen
Điện thoại Sony Xperia XA1 Ultra Đen 4GB/64GB/23MP/16MP/6"

(Xperia XA1 Ultra)

6,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Vivo V7+ Điện thoại Vivo V7+
Điện thoại Vivo V7+ 4GB/64GB/16MP/24MP/5.99"

(Vivo V7+)

6,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Vivo V7+ Đen Điện thoại Vivo V7+ Đen
Điện thoại Vivo V7+ Đen 4GB/64GB/16MP/24MP/5.99"

(Vivo V7+)

6,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Điện thoại Samsung Galaxy J8 Điện thoại Samsung Galaxy J8
Điện thoại Samsung Galaxy J8 3GB/32GB/16 & 5MP/16MP/6"

(Galaxy J8)

6,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

CAMERA SAU

LOẠI ĐIỆN THOẠI

CHẤT LIỆU VỎ

upcompare
Đang tải