Giỏ hàng0
  Địa chỉ: 461 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận Q.12, TpHCM

  Máy lạnh

  Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A
  Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A INVERTER 2.5 HP

  (GVH24AK-K3DNC6A)

  50,900,000đ

  Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV
  Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV INVERTER 2.5 HP

  (FTKC60UVMV)

  28,990,000đ

  Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8 INVERTER 2.5 HP

  (cu/cs-xu24ukh-8)

  27,390,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8 INVERTER 2 HP

  (cu/cs-vu18ukh-8)

  26,990,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8 INVERTER 2.5 HP

  (cu/cs-pu24ukh-8)

  23,990,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8
  Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8 2.5 HP

  (CU/CS-N24UKH-8)

  21,990,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8 INVERTER 2 HP

  (cu/cs-xu18ukh-8)

  20,900,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V
  Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V INVERTER 2 HP

  (RAS-H18J2KCVRG-V)

  20,390,000đ

  Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV
  Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV INVERTER 2 HP

  (FTKC50UVMV)

  18,590,000đ

  Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8 INVERTER 2 HP

  (cu/cs-pu18ukh-8)

  18,090,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

  (cu/cs-vu12ukh-8)

  16,990,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8
  Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8 2 HP

  (CU/CS-N18UKH-8)

  15,790,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V INVERTER 1.5 HP

  (RAS-H13J2KCVRG-V)

  15,489,000đ

  Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N
  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N INVERTER 2 HP

  (GWH18WC-K3D9B7N)

  14,690,000đ

  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8 INVERTER 1 HP

  (cu/cs-vu9ukh-8)

  14,600,000đ

  Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ
  Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ INVERTER 2 HP

  (AQA-KCRV18WNZ)

  14,188,000đ

  Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV
  Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV INVERTER 1.5 HP

  (ATKC35UAVMV)

  13,390,000đ

  Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V INVERTER 1 HP

  (RAS-H10J2KCVRG-V)

  13,189,000đ

  Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV
  Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV INVERTER 2 HP

  (AR18RYFTAURNSV)

  12,990,000đ

  Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

  (cu/cs-xu12ukh-8)

  12,990,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N
  Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N INVERTER 2 HP

  (GWC18WC-K3D9B7N)

  12,790,000đ

  Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW
  Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW INVERTER 2 HP

  (AH-XP18WMW)

  12,750,000đ

  Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8
  Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8 INVERTER 2 HP

  (MSFR-18CRDN8)

  12,590,000đ

  Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2
  Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2 INVERTER 2 HP

  (ESV18CRR-C2)

  12,548,000đ

  Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8
  Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8 INVERTER 2 HP

  (MSAF-18CRDN8)

  12,190,000đ

  Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N
  Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N INVERTER 2 HP

  (TAC-18CSI/KE88N)

  11,990,000đ

  Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV
  Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV INVERTER 1.5 HP

  (ATKQ35TAVMV)

  11,890,000đ

  Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

  (cu/cs-pu12ukh-8)

  11,690,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I
  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I INVERTER 1.5 HP

  (GWH12WA-K3D9B7I)

  11,290,000đ

  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV
  Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV INVERTER 1 HP

  (ATKC25UAVMV)

  10,990,000đ

  Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8 INVERTER 1 HP

  (cu/cs-xu9ukh-8)

  10,900,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W
  Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W INVERTER 1.5 HP

  (GWC12FB-K6D9A1W)

  10,790,000đ

  Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G
  Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G 2 HP

  (GWC18ID-K3N9B2G)

  10,680,000đ

  Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8
  Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8 2 HP

  (MSAF-18CRN8)

  10,090,000đ

  Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8
  Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8 1.5 HP

  (CU/CS-N12UKH-8)

  9,790,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8
  Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8 INVERTER 1 HP

  (MSAB-10CRDN8)

  9,690,000đ

  Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W
  Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W INVERTER 1 HP

  (GWC09FB-K6D9A1W)

  9,490,000đ

  Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV
  Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV INVERTER 1 HP

  (ATKQ25TAVMV)

  9,480,000đ

  Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V INVERTER 1.5 HP

  (RAS-H13C1KCVG-V)

  9,400,000đ

  Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V
  Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V INVERTER 1 HP

  (RAS-H10XKCVG-V)

  9,350,000đ

  Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L
  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L INVERTER 1 HP

  (GWH09WA-K3D9B7L)

  9,290,000đ

  Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH
  Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH INVERTER 1.5 HP

  (V13APH)

  9,180,000đ

  Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
  Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8 INVERTER 1 HP

  (cu/cs-pu9ukh-8)

  8,990,000đ

  Có quà tặng Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS
  Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS INVERTER 1.5 HP

  (RSVC12VS)

  8,990,000đ

  Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB
  Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB INVERTER 1.5 HP

  (AQA-KCRV13NB)

  8,889,000đ

  Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8
  Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8 INVERTER 1.5 HP

  (MSFR-13CRDN8)

  8,590,000đ

  Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2
  Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2 INVERTER 1.5 HP

  (ESV12CRR-C2)

  8,580,000đ

  Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW
  Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW INVERTER 1.5 HP

  (AH-XP13WMW)

  8,490,000đ

  Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH
  Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH INVERTER 1.5 HP

  (V13ENH)

  8,480,000đ

  Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV
  Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV INVERTER 1.5 HP

  (AR13RYFTAURNSV)

  8,479,000đ

  Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8
  Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8 INVERTER 1.5 HP

  (MSAF-13CRDN8)

  8,290,000đ

  Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ
  Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ INVERTER 1.5 HP

  (AQA-KCRV12WNZ)

  8,189,000đ

  Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N
  Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N INVERTER 1.5 HP

  (TAC-13CSI/KE88N)

  8,090,000đ

  Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I
  Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I INVERTER 1,5 HP

  (GWC12WA-K3D9B7I)

  7,990,000đ

  Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH
  Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH INVERTER 1 HP

  (V10APH)

  7,980,000đ

  Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW
  Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW INVERTER 1 HP

  (AH-XP10WHW)

  7,900,000đ

  Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB
  Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB INVERTER 1 HP

  (AQA-KCRV10NB)

  7,889,000đ

  Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV
  Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV INVERTER 1 HP

  (AR10RYFTAURNSV)

  7,680,000đ

  Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS
  Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS INVERTER 1 HP

  (RSVC09VS)

  7,590,000đ

  Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh
  Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8
  Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8 INVERTER 1 HP

  (MSFR-10CRDN8)

  7,490,000đ

  Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8

  Giao hàng tiêu chuẩn

  » So sánh

  GIÁ BÁN

  HÃNG

  TIỆN ÍCH

  LOẠI MÁY

  CÔNG SUẤT LÀM LẠNH

  KIỂU DÁNG

  GọiGọi điệnZaloZaloGiỏ hàngGiỏ hàngChatChat
  Đang tải
  upcompare