Máy lạnh

Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A
Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A INVERTER 2.5 HP

(GVH24AK-K3DNC6A)

50,900,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV INVERTER 2.5 HP

(FTKC60UVMV)

28,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8 INVERTER 2.5 HP

(cu/cs-xu24ukh-8)

27,390,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8 INVERTER 2 HP

(cu/cs-vu18ukh-8)

26,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8 INVERTER 2.5 HP

(cu/cs-pu24ukh-8)

23,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8
Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8 2.5 HP

(CU/CS-N24UKH-8)

21,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8 INVERTER 2 HP

(cu/cs-xu18ukh-8)

20,900,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V INVERTER 2 HP

(RAS-H18J2KCVRG-V)

20,390,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV INVERTER 2 HP

(FTKC50UVMV)

18,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8 INVERTER 2 HP

(cu/cs-pu18ukh-8)

18,090,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

(cu/cs-vu12ukh-8)

16,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8
Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8 2 HP

(CU/CS-N18UKH-8)

15,790,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V INVERTER 1.5 HP

(RAS-H13J2KCVRG-V)

15,489,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N INVERTER 2 HP

(GWH18WC-K3D9B7N)

14,690,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8 INVERTER 1 HP

(cu/cs-vu9ukh-8)

14,600,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ
Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ INVERTER 2 HP

(AQA-KCRV18WNZ)

14,188,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV INVERTER 1.5 HP

(ATKC35UAVMV)

13,390,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V INVERTER 1 HP

(RAS-H10J2KCVRG-V)

13,189,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV
Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV INVERTER 2 HP

(AR18RYFTAURNSV)

12,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

(cu/cs-xu12ukh-8)

12,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N
Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N INVERTER 2 HP

(GWC18WC-K3D9B7N)

12,790,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW
Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW INVERTER 2 HP

(AH-XP18WMW)

12,750,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8 INVERTER 2 HP

(MSFR-18CRDN8)

12,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2
Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2 INVERTER 2 HP

(ESV18CRR-C2)

12,548,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8 INVERTER 2 HP

(MSAF-18CRDN8)

12,190,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N
Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N INVERTER 2 HP

(TAC-18CSI/KE88N)

11,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV INVERTER 1.5 HP

(ATKQ35TAVMV)

11,890,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

(cu/cs-pu12ukh-8)

11,690,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I INVERTER 1.5 HP

(GWH12WA-K3D9B7I)

11,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV INVERTER 1 HP

(ATKC25UAVMV)

10,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8 INVERTER 1 HP

(cu/cs-xu9ukh-8)

10,900,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W INVERTER 1.5 HP

(GWC12FB-K6D9A1W)

10,790,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G
Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G 2 HP

(GWC18ID-K3N9B2G)

10,680,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8
Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8 2 HP

(MSAF-18CRN8)

10,090,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8 1.5 HP

(CU/CS-N12UKH-8)

9,790,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8
Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8 INVERTER 1 HP

(MSAB-10CRDN8)

9,690,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W
Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W INVERTER 1 HP

(GWC09FB-K6D9A1W)

9,490,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV INVERTER 1 HP

(ATKQ25TAVMV)

9,480,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V INVERTER 1.5 HP

(RAS-H13C1KCVG-V)

9,400,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V INVERTER 1 HP

(RAS-H10XKCVG-V)

9,350,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L INVERTER 1 HP

(GWH09WA-K3D9B7L)

9,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH INVERTER 1.5 HP

(V13APH)

9,180,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8 INVERTER 1 HP

(cu/cs-pu9ukh-8)

8,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS
Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS INVERTER 1.5 HP

(RSVC12VS)

8,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB INVERTER 1.5 HP

(AQA-KCRV13NB)

8,889,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8 INVERTER 1.5 HP

(MSFR-13CRDN8)

8,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2
Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2 INVERTER 1.5 HP

(ESV12CRR-C2)

8,580,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW INVERTER 1.5 HP

(AH-XP13WMW)

8,490,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH INVERTER 1.5 HP

(V13ENH)

8,480,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV INVERTER 1.5 HP

(AR13RYFTAURNSV)

8,479,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8 INVERTER 1.5 HP

(MSAF-13CRDN8)

8,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ INVERTER 1.5 HP

(AQA-KCRV12WNZ)

8,189,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N
Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N INVERTER 1.5 HP

(TAC-13CSI/KE88N)

8,090,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I INVERTER 1,5 HP

(GWC12WA-K3D9B7I)

7,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH INVERTER 1 HP

(V10APH)

7,980,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW INVERTER 1 HP

(AH-XP10WHW)

7,900,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB
Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB INVERTER 1 HP

(AQA-KCRV10NB)

7,889,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV INVERTER 1 HP

(AR10RYFTAURNSV)

7,680,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS
Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS INVERTER 1 HP

(RSVC09VS)

7,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8 INVERTER 1 HP

(MSFR-10CRDN8)

7,490,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

TIỆN ÍCH

LOẠI MÁY

CÔNG SUẤT LÀM LẠNH

KIỂU DÁNG

upcompare
Đang tải