Đang tải...

Máy lạnh

Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A
Máy lạnh tủ đứng Gree Inverter 2.5 HP GVH24AK-K3DNC6A INVERTER 2.5 HP

(GVH24AK-K3DNC6A)

50,900,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKC60UVMV INVERTER 2.5 HP

(FTKC60UVMV)

28,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-XU24UKH-8 INVERTER 2.5 HP

(cu/cs-xu24ukh-8)

27,390,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-VU18UKH-8 INVERTER 2 HP

(cu/cs-vu18ukh-8)

26,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.5 HP CU/CS-PU24UKH-8 INVERTER 2.5 HP

(cu/cs-pu24ukh-8)

23,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8 Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8
Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24UKH-8 2.5 HP

(CU/CS-N24UKH-8)

21,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18UKH-8 INVERTER 2 HP

(cu/cs-xu18ukh-8)

20,900,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18J2KCVRG-V INVERTER 2 HP

(RAS-H18J2KCVRG-V)

20,390,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKC50UVMV INVERTER 2 HP

(FTKC50UVMV)

18,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-PU18UKH-8 INVERTER 2 HP

(cu/cs-pu18ukh-8)

18,090,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-VU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

(cu/cs-vu12ukh-8)

16,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8 Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8
Máy lạnh Panasonic 2 HP CU/CS-N18UKH-8 2 HP

(CU/CS-N18UKH-8)

15,790,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13J2KCVRG-V INVERTER 1.5 HP

(RAS-H13J2KCVRG-V)

15,489,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 2 HP GWH18WC-K3D9B7N INVERTER 2 HP

(GWH18WC-K3D9B7N)

14,690,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-VU9UKH-8 INVERTER 1 HP

(cu/cs-vu9ukh-8)

14,600,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ
Máy lạnh Aqua Inverter 2 HP AQA-KCRV18WNZ INVERTER 2 HP

(AQA-KCRV18WNZ)

14,188,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV INVERTER 1.5 HP

(ATKC35UAVMV)

13,390,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10J2KCVRG-V INVERTER 1 HP

(RAS-H10J2KCVRG-V)

13,189,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV
Máy lạnh Samsung Inverter 2 HP AR18RYFTAURNSV INVERTER 2 HP

(AR18RYFTAURNSV)

12,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

(cu/cs-xu12ukh-8)

12,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N
Máy lạnh Gree Inverter 2 HP GWC18WC-K3D9B7N INVERTER 2 HP

(GWC18WC-K3D9B7N)

12,790,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW
Máy lạnh Sharp Inverter 2 HP AH-XP18WMW INVERTER 2 HP

(AH-XP18WMW)

12,750,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8 Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSFR-18CRDN8 INVERTER 2 HP

(MSFR-18CRDN8)

12,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2 Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2
Máy lạnh Electrolux Inverter 2 HP ESV18CRR-C2 INVERTER 2 HP

(ESV18CRR-C2)

12,548,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8 Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 2 HP MSAF-18CRDN8 INVERTER 2 HP

(MSAF-18CRDN8)

12,190,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N
Máy lạnh TCL Inverter 2 HP TAC-18CSI/KE88N INVERTER 2 HP

(TAC-18CSI/KE88N)

11,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKQ35TAVMV INVERTER 1.5 HP

(ATKQ35TAVMV)

11,890,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-PU12UKH-8 INVERTER 1.5 HP

(cu/cs-pu12ukh-8)

11,690,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1.5 HP GWH12WA-K3D9B7I INVERTER 1.5 HP

(GWH12WA-K3D9B7I)

11,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP ATKC25UAVMV INVERTER 1 HP

(ATKC25UAVMV)

10,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-XU9UKH-8 INVERTER 1 HP

(cu/cs-xu9ukh-8)

10,900,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12FB-K6D9A1W INVERTER 1.5 HP

(GWC12FB-K6D9A1W)

10,790,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G
Máy lạnh Gree 2 HP GWC18ID-K3N9B2G 2 HP

(GWC18ID-K3N9B2G)

10,680,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8 Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8
Máy lạnh Midea 2 HP MSAF-18CRN8 2 HP

(MSAF-18CRN8)

10,090,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8 Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8
Máy lạnh Panasonic 1.5 HP CU/CS-N12UKH-8 1.5 HP

(CU/CS-N12UKH-8)

9,790,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8 Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8
Máy lạnh Midea Invereter 1 HP MSAB-10CRDN8 INVERTER 1 HP

(MSAB-10CRDN8)

9,690,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W
Máy lạnh Gree Inverter 1 HP GWC09FB-K6D9A1W INVERTER 1 HP

(GWC09FB-K6D9A1W)

9,490,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKQ25TAVMV INVERTER 1 HP

(ATKQ25TAVMV)

9,480,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C1KCVG-V INVERTER 1.5 HP

(RAS-H13C1KCVG-V)

9,400,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10XKCVG-V INVERTER 1 HP

(RAS-H10XKCVG-V)

9,350,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L
Máy điều hòa 2 chiều Gree Inverter 1 HP GWH09WA-K3D9B7L INVERTER 1 HP

(GWH09WA-K3D9B7L)

9,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APH INVERTER 1.5 HP

(V13APH)

9,180,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8 Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 1 HP CU/CS-PU9UKH-8 INVERTER 1 HP

(cu/cs-pu9ukh-8)

8,990,000đ

Có quà tặng
MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS
Máy lạnh Beko Inverter 1.5 HP RSVC12VS INVERTER 1.5 HP

(RSVC12VS)

8,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV13NB INVERTER 1.5 HP

(AQA-KCRV13NB)

8,889,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8 Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSFR-13CRDN8 INVERTER 1.5 HP

(MSFR-13CRDN8)

8,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2 Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2
Máy lạnh Electrolux Inverter 1.5 HP ESV12CRR-C2 INVERTER 1.5 HP

(ESV12CRR-C2)

8,580,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW
Máy lạnh Sharp Inverter 1.5 HP AH-XP13WMW INVERTER 1.5 HP

(AH-XP13WMW)

8,490,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENH INVERTER 1.5 HP

(V13ENH)

8,480,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13RYFTAURNSV INVERTER 1.5 HP

(AR13RYFTAURNSV)

8,479,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8 Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1.5 HP MSAF-13CRDN8 INVERTER 1.5 HP

(MSAF-13CRDN8)

8,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ
Máy lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-KCRV12WNZ INVERTER 1.5 HP

(AQA-KCRV12WNZ)

8,189,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N
Máy lạnh TCL Inverter 1.5 HP TAC-13CSI/KE88N INVERTER 1.5 HP

(TAC-13CSI/KE88N)

8,090,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I
Máy lạnh Gree Inverter 1.5 HP GWC12WA-K3D9B7I INVERTER 1,5 HP

(GWC12WA-K3D9B7I)

7,990,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APH INVERTER 1 HP

(V10APH)

7,980,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-XP10WHW INVERTER 1 HP

(AH-XP10WHW)

7,900,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB
Máy lạnh Aqua Inverter 1 HP AQA-KCRV10NB INVERTER 1 HP

(AQA-KCRV10NB)

7,889,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10RYFTAURNSV INVERTER 1 HP

(AR10RYFTAURNSV)

7,680,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS
Máy lạnh Beko Inverter 1 HP RSVC09VS INVERTER 1 HP

(RSVC09VS)

7,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8 Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8
Máy lạnh Midea Inverter 1 HP MSFR-10CRDN8 INVERTER 1 HP

(MSFR-10CRDN8)

7,490,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

TIỆN ÍCH

LOẠI MÁY

CÔNG SUẤT LÀM LẠNH

KIỂU DÁNG

upcompare
Đang tải