Đang tải...

Máy xay sinh tố

Máy xay sinh tố Philips HR3652 Máy xay sinh tố Philips HR3652
Máy xay sinh tố Philips HR3652 1400 W

(HR3652)

3,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Philips HR2195 Máy xay sinh tố Philips HR2195
Máy xay sinh tố Philips HR2195 900 W

(HR2195)

3,170,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Philips HR2157 Máy xay sinh tố Philips HR2157
Máy xay sinh tố Philips HR2157 600 W

(HR2157)

2,600,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay đa năng Philips HL1643 Máy xay đa năng Philips HL1643
Máy xay đa năng Philips HL1643 600 W

(HL1643)

2,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Philips HR2118 Máy xay sinh tố Philips HR2118
Máy xay sinh tố Philips HR2118 600 W

(HR2118)

2,190,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay đa năng Bluestone BLB-5343 Máy xay đa năng Bluestone BLB-5343
Máy xay đa năng Bluestone BLB-5343 250 W

(BLB-5343)

1,595,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay cầm tay Philips HR1607 Máy xay cầm tay Philips HR1607
Máy xay cầm tay Philips HR1607 550 W

(HR1607)

1,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA
Máy xay sinh tố Panasonic MX-V310KRA 600 W

(MX-V310KRA)

1,580,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Tefal BL309166 Máy xay sinh tố Tefal BL309166
Máy xay sinh tố Tefal BL309166 550 W

(BL309166)

1,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5337 Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5337
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5337 250 W

(BLB-5337)

1,395,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5335W Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5335W
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5335W 250 W

(BLB-5335W)

1,290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1561WRA 240 W

(MX-GX1561WRA)

1,280,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Electrolux EBR3646 Máy xay sinh tố Electrolux EBR3646
Máy xay sinh tố Electrolux EBR3646 500 W

(EBR3646)

1,250,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Electrolux EBR3526 Máy xay sinh tố Electrolux EBR3526
Máy xay sinh tố Electrolux EBR3526 500 W

(EBR3526)

1,250,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Electrolux EMB3025 Máy xay sinh tố Electrolux EMB3025
Máy xay sinh tố Electrolux EMB3025 300 W

(EMB3025)

1,200,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GX1511WRA 250 W

(MX-GX1511WRA)

1,140,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MW 1,2 lít Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MW 1,2 lít
Máy xay sinh tố Panasonic MX-900MW 1,2 lít 350 W

(MX-900MW)

1,120,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Cuchen CM-M150R Máy xay sinh tố Cuchen CM-M150R
Máy xay sinh tố Cuchen CM-M150R 200 W

(CM-M150R)

1,040,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Panasonic MX-SM1031SRA Máy xay sinh tố Panasonic MX-SM1031SRA
Máy xay sinh tố Panasonic MX-SM1031SRA 260 W

(MX-SM1031SRA)

1,030,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5340 đen Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5340 đen
Máy xay sinh tố đa năng Sunhouse SHD5340 đen 500 W

(SHD5340)

990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Cuchen CM-M300G Máy xay sinh tố Cuchen CM-M300G
Máy xay sinh tố Cuchen CM-M300G 200 W

(CM-M300G)

960,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Tefal BL142A42 Máy xay sinh tố Tefal BL142A42
Máy xay sinh tố Tefal BL142A42 300 W

(BL142A42)

910,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5329 Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5329
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5329 300 W

(BLB-5329)

910,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay đa năng Sunhouse SHD 5328 Máy xay đa năng Sunhouse SHD 5328
Máy xay đa năng Sunhouse SHD 5328 220 W

(SHD 5328)

890,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay cầm tay Panasonic PASO-MX-GS1WR Máy xay cầm tay Panasonic PASO-MX-GS1WR
Máy xay cầm tay Panasonic PASO-MX-GS1WR 600 W

(PASO-MX-GS1WR)

870,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B5 Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B5
Máy xay sinh tố đa năng Kangaroo KG4B5 220 W

(KG4B5)

830,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 Xanh lá Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 Xanh lá
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 Xanh lá 240 W

(MX-GM1011)

810,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 HRA Trắng Xám Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 HRA Trắng Xám
Máy xay sinh tố Panasonic MX-GM1011 HRA Trắng Xám 240 W

(MX-GM1011 HRA)

810,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Tefal BL30A165 Máy xay sinh tố Tefal BL30A165
Máy xay sinh tố Tefal BL30A165 400 W

(BL30A165)

800,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Cuchen CM-M151B Máy xay sinh tố Cuchen CM-M151B
Máy xay sinh tố Cuchen CM-M151B 200 W

(CM-M151B)

800,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay cầm tay Philips HR1600 Máy xay cầm tay Philips HR1600
Máy xay cầm tay Philips HR1600 550 W

(HR1600)

790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Philips HR2056 Máy xay sinh tố Philips HR2056
Máy xay sinh tố Philips HR2056 350 W

(HR2056)

790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Tefal BL3058 Máy xay sinh tố Tefal BL3058
Máy xay sinh tố Tefal BL3058 400 W

(BL3058)

790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Bluestone BLB5327 Máy xay sinh tố Bluestone BLB5327
Máy xay sinh tố Bluestone BLB5327 300 W

(BLB5327)

790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5338 nâu Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5338 nâu
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5338 nâu 400 W

(SHD 5338)

760,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5316 Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5316
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5316 250 W

(BLB-5316)

760,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5317 Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5317
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5317 300 W

(BLB-5317)

760,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Electrolux EBR3416 Máy xay sinh tố Electrolux EBR3416
Máy xay sinh tố Electrolux EBR3416 400 W

(EBR3416)

740,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố HappyCook HCB-150B Máy xay sinh tố HappyCook HCB-150B
Máy xay sinh tố HappyCook HCB-150B 300 W

(HCB-150B)

690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Happycook HCB-150C Máy xay sinh tố Happycook HCB-150C
Máy xay sinh tố Happycook HCB-150C 300 W

(HCB-150C)

690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Hồng Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Hồng
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Hồng 400 W

(MJ-BL40G)

680,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Xanh Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Xanh
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL40G Xanh 400 W

(Midea MJ-BL40G)

680,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Philips HR2051 Trắng xám Máy xay sinh tố Philips HR2051 Trắng xám
Máy xay sinh tố Philips HR2051 Trắng xám 350 W

(HR2051)

650,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5322 Đen Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5322 Đen
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5322 Đen 220 W

(SHD 5322)

620,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Tefal BL307165 Máy xay sinh tố Tefal BL307165
Máy xay sinh tố Tefal BL307165 400 W

(BL307165)

590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5311 Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5311
Máy xay sinh tố Bluestone BLB-5311 250 W

(BLB-5311)

590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Philips HR2051/30 Máy xay sinh tố Philips HR2051/30
Máy xay sinh tố Philips HR2051/30 350 W

(HR2051/30)

550,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Happycook HC-200BL Máy xay sinh tố Happycook HC-200BL
Máy xay sinh tố Happycook HC-200BL 300 W

(HC-200BL)

475,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 _ Xanh Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 _ Xanh
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 _ Xanh 350 W

(MJ-BL35)

400,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 _ Hồng Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 _ Hồng
Máy xay sinh tố Midea MJ-BL35 _ Hồng 350 W

(MJ-BL35)

400,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5112 Xanh Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5112 Xanh
Máy xay sinh tố Sunhouse SHD 5112 Xanh 350 W

(SHD 5112)

340,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

TIỆN ÍCH

CÔNG SUẤT

LOẠI MÁY XAY

CHỨC NĂNG

CHẤT LIỆU CỐI XAY

TÍNH NĂNG AN TOÀN

upcompare
Đang tải