Đang tải...

Nồi cơm điện

Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-KV180YS Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-KV180YS
Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-KV180YS 1.8 LÍT

(RZ-KV180YS)

19,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-PX184K Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-PX184K
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-PX184K 1.8 LÍT

(SR-PX184K)

19,200,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm cao tần Panasonic 1.8 lít SR-HB184KRA Nồi cơm cao tần Panasonic 1.8 lít SR-HB184KRA
Nồi cơm cao tần Panasonic 1.8 lít SR-HB184KRA 1.8 LÍT

(SR-HB184KRA)

11,090,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-AFY181WRA Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-AFY181WRA
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-AFY181WRA 1.8 LÍT

(SR-AFY181WRA)

8,390,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-GHE18 Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-GHE18
Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-GHE18 1.8 LÍT

(RZ-GHE18)

6,500,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Midea 1.5 lít MB-HS4007 Nồi cơm điện cao tần Midea 1.5 lít MB-HS4007
Nồi cơm điện cao tần Midea 1.5 lít MB-HS4007 1.5 LÍT

(MB-HS4007)

2,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 0.72 lít KS-A08V-WH Trắng Nồi cơm điện Sharp 0.72 lít KS-A08V-WH Trắng
Nồi cơm điện Sharp 0.72 lít KS-A08V-WH Trắng 0.72 LÍT

(KS-A08V-WH)

870,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Cuckoo 1.8 lít CRP- CHSS1009FN Nồi cơm điện cao tần Cuckoo 1.8 lít CRP- CHSS1009FN
Nồi cơm điện cao tần Cuckoo 1.8 lít CRP- CHSS1009FN 1.8 LÍT

(CRP- CHSS1009FN)

12,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện từ Hitachi 1.8 lít RZ-JHE18Y Nồi cơm điện từ Hitachi 1.8 lít RZ-JHE18Y
Nồi cơm điện từ Hitachi 1.8 lít RZ-JHE18Y 1.8 LÍT

(RZ-JHE18Y)

8,190,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1.8 lít RC-18RH(CG)VN Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1.8 lít RC-18RH(CG)VN
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1.8 lít RC-18RH(CG)VN 1,8 lít

(RC-18RH(CG)VN)

4,948,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1 lít RC-10RH(CG)VN Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1 lít RC-10RH(CG)VN
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1 lít RC-10RH(CG)VN 1 LÍT

(RC-10RH(CG)VN)

4,620,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY (RE) Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY (RE)
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY (RE) 1.8 LÍT

(RZ-D18WFY (RE))

3,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Sharp 1.8 lít KS-IH190V-GL Nồi cơm điện cao tần Sharp 1.8 lít KS-IH190V-GL
Nồi cơm điện cao tần Sharp 1.8 lít KS-IH190V-GL 1.8 LÍT

(KS-IH190V-GL)

3,480,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CRP-G1015M Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CRP-G1015M
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CRP-G1015M 1.8 LÍT

(CRP-G1015M)

3,390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18VFY Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18VFY
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18VFY 1.8 LÍT

(RZ-D18VFY)

3,040,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Bluestone 1.5 lít RCB-5987 Nồi cơm điện cao tần Bluestone 1.5 lít RCB-5987
Nồi cơm điện cao tần Bluestone 1.5 lít RCB-5987 1.5 LÍT

(RCB-5987)

2,890,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR- 0631F Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR- 0631F
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR- 0631F 1 lít

(CR- 0631F)

2,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18XFY(GWH) Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18XFY(GWH)
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18XFY(GWH) 1.8 LÍT

(RZ-D18XFY(GWH))

2,350,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1 lít RZ-D10XFY Nồi cơm điện tử Hitachi 1 lít RZ-D10XFY
Nồi cơm điện tử Hitachi 1 lít RZ-D10XFY 1 LÍT

(RZ-D10XFY)

2,300,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZG185SRAM Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZG185SRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZG185SRAM 1.8 lít

(SR-ZG185SRAM)

2,170,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 2.5 lít CR-1413 Nồi cơm điện Cuckoo 2.5 lít CR-1413
Nồi cơm điện Cuckoo 2.5 lít CR-1413 2.5 lít

(CR-1413)

2,150,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo KG599N Nồi cơm điện cao tần Kangaroo KG599N
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo KG599N 1.8 lít

(KG599N)

2,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít
Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít 3 LÍT

(CR- 1713)

2,080,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Toshiba 1.8 lít RC-18NMFVN(WT) Nồi cơm điện tử Toshiba 1.8 lít RC-18NMFVN(WT)
Nồi cơm điện tử Toshiba 1.8 lít RC-18NMFVN(WT) 1.8 lít

(RC-18NMFVN(WT))

2,040,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Sunhouse Mama 1.5 lít SHD8955 Nồi cơm điện cao tần Sunhouse Mama 1.5 lít SHD8955
Nồi cơm điện cao tần Sunhouse Mama 1.5 lít SHD8955 1.5 lít

(SHD8955)

1,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-COM18V Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-COM18V
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-COM18V 1.8 lít

(KS-COM18V)

1,940,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZE185WRAM Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZE185WRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZE185WRAM 1.8 lít

(SR-ZE185WRAM)

1,920,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Kangaroo KG595 Nồi cơm điện tử 1.8 lít Kangaroo KG595
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Kangaroo KG595 1.8 lít

(KG595)

1,900,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-TH18 Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-TH18
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-TH18 1.8 lít

(KS-TH18)

1,890,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Happycook 1.2 llít HCJ-120D Nồi cơm điện tử Happycook 1.2 llít HCJ-120D
Nồi cơm điện tử Happycook 1.2 llít HCJ-120D 1.2 llít

(HCJ-120D)

1,860,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử 0.6 lít Happycook HCJ-060D Nồi cơm điện tử 0.6 lít Happycook HCJ-060D
Nồi cơm điện tử 0.6 lít Happycook HCJ-060D 0.6 LIT

(HCJ-060D)

1,860,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CR-1010F Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CR-1010F
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CR-1010F 1.8 LÍT

(CR-1010F)

1,800,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1 lít SR-ZE105WRAM Nồi cơm điện tử Panasonic 1 lít SR-ZE105WRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1 lít SR-ZE105WRAM 1 lít

(SR-ZE105WRAM)

1,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 2 lít CR-1122 Nồi cơm điện Cuckoo 2 lít CR-1122
Nồi cơm điện Cuckoo 2 lít CR-1122 2 LÍT

(CR-1122)

1,780,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Toshiba 1 lít RC-10NMFVN(WT) Nồi cơm điện tử Toshiba 1 lít RC-10NMFVN(WT)
Nồi cơm điện tử Toshiba 1 lít RC-10NMFVN(WT) 1 LÍT

(RC-10NMFVN(WT))

1,700,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661 Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661 1 lít

(CR- 0661)

1,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZS185TRAM Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZS185TRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZS185TRAM 1.8 lít

(SR-ZS185TRAM)

1,670,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 2.2 lít KS-R231STV Nồi cơm điện Sharp 2.2 lít KS-R231STV
Nồi cơm điện Sharp 2.2 lít KS-R231STV 2.2 lít

(KS-R231STV)

1,630,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.5 lít RCB-5943 Nồi cơm điện tử Bluestone 1.5 lít RCB-5943
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.5 lít RCB-5943 1.5 LÍT

(RCB-5943)

1,620,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CR-1021 Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CR-1021
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CR-1021 1.8 LÍT

(CR-1021)

1,600,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Philips 0.7 lít HD3060 Nồi cơm điện tử Philips 0.7 lít HD3060
Nồi cơm điện tử Philips 0.7 lít HD3060 0.7 lít

(HD3060)

1,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Electrolux ERC7603W Nồi cơm điện tử 1.8 lít Electrolux ERC7603W
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Electrolux ERC7603W 1.8 lít

(ERC7603W)

1,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR-0655F Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR-0655F
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR-0655F 1 LÍT

(CR-0655F)

1,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sunhouse mama 1.5 lít SHD8915 Nồi cơm điện Sunhouse mama 1.5 lít SHD8915
Nồi cơm điện Sunhouse mama 1.5 lít SHD8915 1.5 lít

(SHD8915)

1,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/66 Bạc Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/66 Bạc
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/66 Bạc 2 lít

(HD3132/66)

1,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.8 lít RCB-5936 Nồi cơm điện tử Bluestone 1.8 lít RCB-5936
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.8 lít RCB-5936 1.8 LÍT

(RCB-5936)

1,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Sunhouse mama 1.8 lít SHD8903 Nồi cơm điện tử Sunhouse mama 1.8 lít SHD8903
Nồi cơm điện tử Sunhouse mama 1.8 lít SHD8903 1.8 lít

(SHD8903)

1,390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/68 Vàng Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/68 Vàng
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/68 Vàng 2 lít

(HD3132/68)

1,390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sunhouse Mama 1.8 lít SHD 8661 Nồi cơm điện Sunhouse Mama 1.8 lít SHD 8661
Nồi cơm điện Sunhouse Mama 1.8 lít SHD 8661 1.8 lít

(SHD 8661)

1,290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Philips 1 lít HD3030 Nồi cơm điện tử Philips 1 lít HD3030
Nồi cơm điện tử Philips 1 lít HD3030 1 LÍT

(HD3030)

1,239,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-NR191STV Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-NR191STV
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-NR191STV 1.8 lít

(KS-NR191STV)

1,220,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-N191ETV Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-N191ETV
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-N191ETV 1.8 lít

(KS-N191ETV)

1,170,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5018B Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5018B
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5018B 1.8 LÍT

(MB-FS5018B)

1,110,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5017 Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5017
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5017 1.8 LÍT

(MB-FS5017)

1,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Supor 1.8 lít CFXB50FC29VN-75 Nồi cơm điện tử Supor 1.8 lít CFXB50FC29VN-75
Nồi cơm điện tử Supor 1.8 lít CFXB50FC29VN-75 1.8 lít

(CFXB50FC29VN-75)

1,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187HRA Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187HRA
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187HRA 1.8 lít

(SR-MVN187HRA)

1,080,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187LRA Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187LRA
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187LRA 1.8 lít

(SR-MVN187LRA)

1,080,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Electrolux 1.2 lít ERC6503W Nồi cơm điện tử Electrolux 1.2 lít ERC6503W
Nồi cơm điện tử Electrolux 1.2 lít ERC6503W 1.2 lít

(ERC6503W)

1,050,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3119 Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3119
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3119 2 lít

(HD3119)

1,040,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Electrolux 1.8 lít ERC3305 Nồi cơm điện Electrolux 1.8 lít ERC3305
Nồi cơm điện Electrolux 1.8 lít ERC3305 1.8 lít

(ERC3305)

980,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

TIỆN ÍCH

NƠI SẢN XUẤT

CÔNG SUẤT

LOẠI NỒI

SỐ NGƯỜI ĂN

CHẤT LIỆU LỒNG NỒI

SỐ MÂM NHIỆT

upcompare
Đang tải