Nồi cơm điện

Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-KV180YS
Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-KV180YS 1.8 LÍT

(RZ-KV180YS)

19,590,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-PX184K
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-PX184K 1.8 LÍT

(SR-PX184K)

19,200,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm cao tần Panasonic 1.8 lít SR-HB184KRA
Nồi cơm cao tần Panasonic 1.8 lít SR-HB184KRA 1.8 LÍT

(SR-HB184KRA)

11,090,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-AFY181WRA
Nồi cơm điện cao tần Panasonic 1.8 lít SR-AFY181WRA 1.8 LÍT

(SR-AFY181WRA)

8,390,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-GHE18
Nồi cơm điện cao tần Hitachi 1.8 lít RZ-GHE18 1.8 LÍT

(RZ-GHE18)

6,500,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Midea 1.5 lít MB-HS4007
Nồi cơm điện cao tần Midea 1.5 lít MB-HS4007 1.5 LÍT

(MB-HS4007)

2,290,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 0.72 lít KS-A08V-WH Trắng
Nồi cơm điện Sharp 0.72 lít KS-A08V-WH Trắng 0.72 LÍT

(KS-A08V-WH)

870,000đ

MỚI

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Cuckoo 1.8 lít CRP- CHSS1009FN
Nồi cơm điện cao tần Cuckoo 1.8 lít CRP- CHSS1009FN 1.8 LÍT

(CRP- CHSS1009FN)

12,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện từ Hitachi 1.8 lít RZ-JHE18Y
Nồi cơm điện từ Hitachi 1.8 lít RZ-JHE18Y 1.8 LÍT

(RZ-JHE18Y)

8,190,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1.8 lít RC-18RH(CG)VN
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1.8 lít RC-18RH(CG)VN 1,8 lít

(RC-18RH(CG)VN)

4,948,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1 lít RC-10RH(CG)VN
Nồi cơm điện cao tần Toshiba 1 lít RC-10RH(CG)VN 1 LÍT

(RC-10RH(CG)VN)

4,620,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY (RE)
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18WFY (RE) 1.8 LÍT

(RZ-D18WFY (RE))

3,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Sharp 1.8 lít KS-IH190V-GL
Nồi cơm điện cao tần Sharp 1.8 lít KS-IH190V-GL 1.8 LÍT

(KS-IH190V-GL)

3,480,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CRP-G1015M
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CRP-G1015M 1.8 LÍT

(CRP-G1015M)

3,390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18VFY
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18VFY 1.8 LÍT

(RZ-D18VFY)

3,040,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Bluestone 1.5 lít RCB-5987
Nồi cơm điện cao tần Bluestone 1.5 lít RCB-5987 1.5 LÍT

(RCB-5987)

2,890,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR- 0631F
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR- 0631F 1 lít

(CR- 0631F)

2,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18XFY(GWH)
Nồi cơm điện tử Hitachi 1.8 lít RZ-D18XFY(GWH) 1.8 LÍT

(RZ-D18XFY(GWH))

2,350,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Hitachi 1 lít RZ-D10XFY
Nồi cơm điện tử Hitachi 1 lít RZ-D10XFY 1 LÍT

(RZ-D10XFY)

2,300,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZG185SRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZG185SRAM 1.8 lít

(SR-ZG185SRAM)

2,170,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 2.5 lít CR-1413
Nồi cơm điện Cuckoo 2.5 lít CR-1413 2.5 lít

(CR-1413)

2,150,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo KG599N
Nồi cơm điện cao tần Kangaroo KG599N 1.8 lít

(KG599N)

2,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít
Nồi cơm nắp gài Cuckoo CR- 1713 3 lít 3 LÍT

(CR- 1713)

2,080,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Toshiba 1.8 lít RC-18NMFVN(WT)
Nồi cơm điện tử Toshiba 1.8 lít RC-18NMFVN(WT) 1.8 lít

(RC-18NMFVN(WT))

2,040,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện cao tần Sunhouse Mama 1.5 lít SHD8955
Nồi cơm điện cao tần Sunhouse Mama 1.5 lít SHD8955 1.5 lít

(SHD8955)

1,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-COM18V
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-COM18V 1.8 lít

(KS-COM18V)

1,940,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZE185WRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZE185WRAM 1.8 lít

(SR-ZE185WRAM)

1,920,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Kangaroo KG595
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Kangaroo KG595 1.8 lít

(KG595)

1,900,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-TH18
Nồi cơm điện tử Sharp 1.8 lít KS-TH18 1.8 lít

(KS-TH18)

1,890,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Happycook 1.2 llít HCJ-120D
Nồi cơm điện tử Happycook 1.2 llít HCJ-120D 1.2 llít

(HCJ-120D)

1,860,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử 0.6 lít Happycook HCJ-060D
Nồi cơm điện tử 0.6 lít Happycook HCJ-060D 0.6 LIT

(HCJ-060D)

1,860,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CR-1010F
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1.8 lít CR-1010F 1.8 LÍT

(CR-1010F)

1,800,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1 lít SR-ZE105WRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1 lít SR-ZE105WRAM 1 lít

(SR-ZE105WRAM)

1,790,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 2 lít CR-1122
Nồi cơm điện Cuckoo 2 lít CR-1122 2 LÍT

(CR-1122)

1,780,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Toshiba 1 lít RC-10NMFVN(WT)
Nồi cơm điện tử Toshiba 1 lít RC-10NMFVN(WT) 1 LÍT

(RC-10NMFVN(WT))

1,700,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661
Nồi cơm điện Cuckoo 1 lít CR- 0661 1 lít

(CR- 0661)

1,690,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZS185TRAM
Nồi cơm điện tử Panasonic 1.8 lít SR-ZS185TRAM 1.8 lít

(SR-ZS185TRAM)

1,670,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 2.2 lít KS-R231STV
Nồi cơm điện Sharp 2.2 lít KS-R231STV 2.2 lít

(KS-R231STV)

1,630,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.5 lít RCB-5943
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.5 lít RCB-5943 1.5 LÍT

(RCB-5943)

1,620,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CR-1021
Nồi cơm điện Cuckoo 1.8 lít CR-1021 1.8 LÍT

(CR-1021)

1,600,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Philips 0.7 lít HD3060
Nồi cơm điện tử Philips 0.7 lít HD3060 0.7 lít

(HD3060)

1,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Electrolux ERC7603W
Nồi cơm điện tử 1.8 lít Electrolux ERC7603W 1.8 lít

(ERC7603W)

1,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR-0655F
Nồi cơm điện tử Cuckoo 1 lít CR-0655F 1 LÍT

(CR-0655F)

1,500,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sunhouse mama 1.5 lít SHD8915
Nồi cơm điện Sunhouse mama 1.5 lít SHD8915 1.5 lít

(SHD8915)

1,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/66 Bạc
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/66 Bạc 2 lít

(HD3132/66)

1,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.8 lít RCB-5936
Nồi cơm điện tử Bluestone 1.8 lít RCB-5936 1.8 LÍT

(RCB-5936)

1,490,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Sunhouse mama 1.8 lít SHD8903
Nồi cơm điện tử Sunhouse mama 1.8 lít SHD8903 1.8 lít

(SHD8903)

1,390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/68 Vàng
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3132/68 Vàng 2 lít

(HD3132/68)

1,390,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sunhouse Mama 1.8 lít SHD 8661
Nồi cơm điện Sunhouse Mama 1.8 lít SHD 8661 1.8 lít

(SHD 8661)

1,290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Philips 1 lít HD3030
Nồi cơm điện tử Philips 1 lít HD3030 1 LÍT

(HD3030)

1,239,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-NR191STV
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-NR191STV 1.8 lít

(KS-NR191STV)

1,220,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-N191ETV
Nồi cơm điện Sharp 1.8 lít KS-N191ETV 1.8 lít

(KS-N191ETV)

1,170,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5018B
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5018B 1.8 LÍT

(MB-FS5018B)

1,110,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5017
Nồi cơm điện tử Midea 1.8 lít MB-FS5017 1.8 LÍT

(MB-FS5017)

1,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Supor 1.8 lít CFXB50FC29VN-75
Nồi cơm điện tử Supor 1.8 lít CFXB50FC29VN-75 1.8 lít

(CFXB50FC29VN-75)

1,090,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187HRA
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187HRA 1.8 lít

(SR-MVN187HRA)

1,080,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187LRA
Nồi cơm điện Panasonic 1.8 lít SR-MVN187LRA 1.8 lít

(SR-MVN187LRA)

1,080,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện tử Electrolux 1.2 lít ERC6503W
Nồi cơm điện tử Electrolux 1.2 lít ERC6503W 1.2 lít

(ERC6503W)

1,050,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3119
Nồi cơm điện Philips 2 lít HD3119 2 lít

(HD3119)

1,040,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Nồi cơm điện Electrolux 1.8 lít ERC3305
Nồi cơm điện Electrolux 1.8 lít ERC3305 1.8 lít

(ERC3305)

980,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

TIỆN ÍCH

NƠI SẢN XUẤT

CÔNG SUẤT

LOẠI NỒI

SỐ NGƯỜI ĂN

CHẤT LIỆU LỒNG NỒI

SỐ MÂM NHIỆT

upcompare
Đang tải