Tủ đông

Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3
Tủ đông Sanaky Inverter 761 lít VH-8699HY3 INVERTER 761 LÍT

(VH-8699HY3)

12,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Kangaroo 252 lít KG 400NC2
Tủ đông Kangaroo 252 lít KG 400NC2 252 LÍT

(KG 400NC2)

9,290,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG 388NC2
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG 388NC2 388 LÍT

(KG 388NC2)

8,990,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Sanaky 410 lít VH 5699HY
Tủ đông Sanaky 410 lít VH 5699HY 410 LÍT

(VH 5699HY)

8,750,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Sanaky Inverter 280 lít VH-4099W3
Tủ đông Sanaky Inverter 280 lít VH-4099W3 INVERTER 280 LÍT

(VH-4099W3)

6,950,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG418C2
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG418C2 388 lít

(KG418C2)

6,670,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2
Tủ đông Kangaroo 388 lít KG388C2 388 lít

(KG388C2)

6,469,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Kangaroo 298 lít KG298C2
Tủ đông Kangaroo 298 lít KG298C2 298 lít

(KG298C2)

6,399,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Kangaroo 238 lít KG235VC1
Tủ đông Kangaroo 238 lít KG235VC1 238 lít

(KG235VC1)

6,240,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1
Tủ đông Sanaky 305 lít VH-4099A1 305 LÍT

(VH-4099A1)

6,020,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Alaska 350 lít BCD-3568C
Tủ đông Alaska 350 lít BCD-3568C 350 LÍT

(BCD-3568C)

5,780,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1
Tủ đông Sanaky 260 lít VH-3699W1 260 LÍT

(VH-3699W1)

5,700,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Alaska 250 lít BCD-3068C
Tủ đông Alaska 250 lít BCD-3068C 250 lít

(BCD-3068C)

5,540,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1
Tủ đông Sanaky 220 lít VH-2899W1 220 LÍT

(VH-2899W1)

5,450,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh
Tủ đông Alaska 300 lít BD-300
Tủ đông Alaska 300 lít BD-300 300 lít

(BD-300)

4,590,000đ

Giao hàng tiêu chuẩn

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

TIỆN ÍCH

DUNG TÍCH

LOẠI TỦ

SỐ CỬA

upcompare
Đang tải