Kinh nghiệm hay

Một số model Smart tivi Samsung bạn có thể xoá ứng dụng bằng cách trên:

upcompare
Đang tải