Tivi

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G ANDROID TV 4K 75''

(KD-75X8500G)

41,990,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G ANDROID TV 4K 65''

(KD-65X9500G)

33,990,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9500G
Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9500G ANDROID TV 4K 85''

(KD-85X9500G)

97,990,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G Android TV OLED 4K 65''

(KD-65A9G)

73,750,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G Android TV OLED 4K 65''

(KD-65A8G)

64,950,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G Android TV OLED 4K 55''

(KD-55A9G)

51,900,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G Android TV OLED 4K 55''

(KD-55A8G)

41,390,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G ANDROID TV 4K 75''

(KD-75X8000G)

34,450,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G Android TV 4K 65''

(KD-65X8500G)

29,450,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S ANDROID TV 4K 65''

(KD-65X8500G/S)

29,450,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G ANDROID TV 4K 55''

(KD-55X9500G)

26,450,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G ANDROID TV 4K 65''

(KD-65X8000G)

25,350,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G Android TV 4K 55''

(KD-55X8500G)

20,890,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S Android TV 4K 55''

(KD-55X8500G/S)

20,890,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G
Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G Smart TV 4K 65''

(KD-65X7000G)

20,450,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G Android TV 4K 55''

(KD-55X8000G)

17,090,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G Android TV 4K 49''

(KD-49X8500G)

16,690,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X8500G/S)

16,690,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G Andoroid TV 4K 49''

(KD-49X8000G)

13,540,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S Android TV 4K 43''

(KD-43X8500G/S)

12,690,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G ANDROID TV 4K 43''

(KD-43X8500G)

12,690,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G
Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G Smart TV 4K 55''

(KD-55X7000G)

12,290,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G
Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G Smart TV 4K 49''

(KD-49X7000G)

11,438,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G Android TV 4K 43''

(KD-43X8000G)

10,490,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G
Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G Smart TV 4K 43''

(KD-43X7000G)

9,350,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

KÍCH CỠ MÀN HÌNH

LOẠI TIVI

ĐỘ PHÂN GIẢI

TIỆN ÍCH

upcompare
Đang tải