Tivi

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8500G ANDROID TV 4K 75''

(KD-75X8500G)

42,840,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X9500G ANDROID TV 4K 65''

(KD-65X9500G)

34,850,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9500G
Android Tivi Sony 4K 85 inch KD-85X9500G ANDROID TV 4K 85''

(KD-85X9500G)

97,990,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A9G Android TV OLED 4K 65''

(KD-65A9G)

73,750,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 65 inch KD-65A8G Android TV OLED 4K 65''

(KD-65A8G)

64,950,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A9G Android TV OLED 4K 55''

(KD-55A9G)

51,900,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G
Android Tivi OLED Sony 4K 55 inch KD-55A8G Android TV OLED 4K 55''

(KD-55A8G)

41,390,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G
Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G ANDROID TV 4K 75''

(KD-75X8000G)

34,450,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G Android TV 4K 65''

(KD-65X8500G)

29,850,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8500G/S ANDROID TV 4K 65''

(KD-65X8500G/S)

29,850,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X9500G ANDROID TV 4K 55''

(KD-55X9500G)

27,550,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G
Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G ANDROID TV 4K 65''

(KD-65X8000G)

25,350,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G Android TV 4K 55''

(KD-55X8500G)

21,650,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8500G/S Android TV 4K 55''

(KD-55X8500G/S)

21,650,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi TCL 4K 65 inch L65P8-UF
Android Tivi TCL 4K 65 inch L65P8-UF
Android Tivi TCL 4K 65 inch L65P8-UF ANDROID TV 4K 65''

(L65P8-UF)

17,850,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G
Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G Android TV 4K 55''

(KD-55X8000G)

17,180,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G Android TV 4K 49''

(KD-49X8500G)

16,940,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8500G/S ANDROID TV 4K 49''

(KD-49X8500G/S)

16,940,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G
Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G Andoroid TV 4K 49''

(KD-49X8000G)

14,080,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G/S Android TV 4K 43''

(KD-43X8500G/S)

12,990,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8500G ANDROID TV 4K 43''

(KD-43X8500G)

12,990,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G
Android Tivi Sony 49 inch KDL-49W800G ANDROID TV 49''

(KDL-49W800G)

11,340,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G
Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G Android TV 4K 43''

(KD-43X8000G)

10,490,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi TCL 4K 55 inch L55P8-UF
Android Tivi TCL 4K 55 inch L55P8-UF
Android Tivi TCL 4K 55 inch L55P8-UF ANDROID TV 4K 55''

(L55P8-UF)

9,560,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh
Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G
Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G
Android Tivi Sony 43 inch KDL-43W800G Android TV 43''

(KDL-43W800G)

9,240,000đ

MỚI

Giao nhanh 2hGiao hành trong 2h

» So sánh

GIÁ BÁN

HÃNG

KÍCH CỠ MÀN HÌNH

LOẠI TIVI

ĐỘ PHÂN GIẢI

TIỆN ÍCH

upcompare
Đang tải